Bildkollage av två män och två kvinnor i olika färgtoner

Lätt att döma – svårt att förstå

Utbildning gör skillnad

I vårt demokratiska samhälle borde det vara självklart att alla behandlas likvärdigt och med respekt, oavsett om man är hetero-, homo- eller bisexuell, oavsett vilket land man kommer ifrån, vilket kön man tillhör, vilken ålder man har eller om man har en funktionsnedsättning eller ej...

Men tyvärr räcker det inte med god vilja. Det krävs grundläggande kunskap också. Kunskap om hur normer styr vårt beteende och om hur sociala mekanismer utesluter vissa grupper från från stora delar av vårt samhälle.

Antidiskrimineringsbyrån kan bidra med den kunskapen

Vi arbetar praktiskt och målinriktat med att ge arbetsgivare och personal råd, stöd och användbara verktyg i sitt arbete med frågor kring diskriminering och trakasserier.

Grunden för arbetet att främja lika rättigheter och möjligheter är ett antidiskrimineringsarbete som skapar strukturer och beteenden i organisationen som inte diskriminerar arbetssökande och arbetstagare baserat på ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Antidiskrimineringsarbetet handlar om att skapa en arbetsplats där alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter när det gäller arbete, utvecklingsmöjligheter samt anställnings- och andra arbetsvillkor.

Antidiskrimineringsbyrån har som uppdrag att förebygga diskriminering, detta gör vi bland annat genom att erbjuda utbildningar. Vi vänder oss till arbetsgivare, fackföreningar, skolor, myndigheter, privata och offentliga organisationer samt allmänheten i stort.

Under åren har vi föreläst för chefer, politiker & medarbetare inom Kalmar kommun, Torsås kommun, en rad olika fackföreningar såsom t ex Livs, Skogs- och trä, Metall, SKTF, och även vid flertal tillfällen på Lernia, Sensus och Högskolan i Kalmar.

Vad kan Antidiskrimineringsbyrån erbjuda Er?

En skräddarsydd utbildning/föreläsning gjord efter era behov. Vi anpassar innehållet och nivån efter era individuella förutsättningar

Röster om byråns utbildningar:

"Antidiskrimineringsbyrån är för oss i Kalmar kommun en naturlig samarbetspartner,när det gäller jämställdhet, mångfald och diskrimineringsfrågor. Antidiskrimineringsbyrån har under de senaste åren genomfört ettflertal utbildnings- och informationsinsatser hos oss och till vår fulla belåtenhet" (Per-Ola Johansson, Personalutvecklare)

"TACK för en jättebra föreläsning!! Alla mina fördomar kom på skam....jag menar...att du kunde vara så bra-trots din ringa ålder!! Du hör hur det låter! Jag fick i allafall mycke med mig hem till min värld..."

Ett stort TACK för föreläsningen från alla studenter och mig. Studenterna tyckte att det var en mycket bra, informativ och givande föreläsning.