Bildkollage av två män och två kvinnor i olika färgtoner

Lätt att döma – svårt att förstå

Bakgrund/verksamhet

Antidiskrimineringsbyrån Sydost har funnits sedan våren 2005. Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell förening där både organisationer och enskilda kan bli medlemmar. Styrelsen för byrån är en blandning av många organisationer som beslutat sig för att gå samman och driva verksamheten gemensamt.

Antidiskrimineringsbyråns styrelse 2024

Mats Griph, Ordförande (LO-Distriktet i Småland och Blekinge)
Sofie Eriksdotter-Forsman, (ledamot)
Nasim Malik, ledamot, (Internationella S-föreningen)
Marie Simonsson, (ledamot)
Jonas Hellberg, (ledamot)
Arne Hertzberg, ersättare
Jenny Melander, ersättare
 

Verksamhetsledare för byrån: Maria Hammarström
Kommunikatör: Niklas Cedergren

Verksamhet

Byråns verksamhet finansieras enligt förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Ungdomsstyrelsen är vår största bidragsgivare.

Kalmar kommun stödjer vår byrå genom ett årligt stöd från kultur- och fritidsnämnden till lokalhyra och administrativa kostnader.

Den verksamhet vi bedriver har till uppgift att motverka diskrimineringen i samhället. Vi är en av Sveriges 16 antidiskrimineringsbyråer och vi är också medlem i det nationella nätverket Sveriges antidiskrimineringsbyråer. Byråerna var för sig är en lokal  och regional aktör mot diskriminering, men tillsammans en allt starkare aktör på det nationella planet. Vi samarbetar även med Diskrimineringsombudsmannen och är DO:s förlängda arm ut i landet.

Byråns övergripande mål är att arbeta för en effektivisering i tillämpningen av diskrimineringslagstiftningen. Antidiskrimineringsbyrån Sydost har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Byrån har två huvudsakliga uppgifter; Att ge råd, stöd och hjälp åt den som känner dig diskriminerad. Vi erbjuder en personlig och muntlig rådgivning om diskrimineringsfrågor och gällande diskrimineringslagar, och vi kan hjälpa till med att upprätta en kontakt mellan den som känner sig diskriminerad och den som diskriminerar. Om detta inte löser konflikten kan vi hjälpa till med att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

All vår personliga rådgivning är gratis.

Vi har även som uppgift att vara opinionsdrivande och sprida information och uppmärksamma olika former av diskriminering. Vi anordnar kurser, seminarier och konferenser i syfte att förebygga och motverka diskriminering och vi erbjuder såväl offentliga som privata arbetsgivare kunskapsutveckling, bl. a. genom kurser och föreläsningar om gällande lagar mot diskriminering. Läs mer om våra utbildningar här.

Vårt kontor ligger på Nygatan 30, plan 1.
Vi har öppet dagligen mellan 09.00-16.00. Av säkerhetsskäl tar vi inte emot spontana besök. Mejla eller ring innan. Uppgifter hittar du under länken “Kontakta oss” i menyn.