Bildkollage av två män och två kvinnor i olika färgtoner

Lätt att döma – svårt att förstå

Länkar

AGERA
http://www.ageraprojektet.se

DO, Diskrimineringsombudsmannen
http://www.do.se

Migrationsverket
www.migrationsverket.se

JK, Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott
www.justitiekanslern.se

JO, Justitieombudsmannen
www.jo.se

RFSL
www.rfsl.se

Handikappförbunden HSO i Kalmar
www.kalmar.hso.se

Konsument.se - Funktionsnedsättningar
https://www.konsument.se/funktionsnedsattningar/

 

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

www.adbsverige.se