Bildkollage av två män och två kvinnor i olika färgtoner

Alla är vi lika värda... eller?

Anmäl diskriminering

Upplever du att du har blivit sämre behandlad på grund av ditt kön, din etniska tillhörighet, din religion eller trosuppfattning, din funktionsnedsättning, könsidentitet eller uttryck, din sexuella läggning eller din ålder? Anmälningar rörande socialtjänst hänvisar vi i första hand till Förvaltningsrätten på din ort.

Här kan du anmäla detta till oss, så kontaktar vi dig!

Fält/rutor som är markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Vilken eller vilka av diskrimineringsgrunderna kan kopplas till ditt ärende?
(kryssa i en eller flera alternativ)