Alla är välkomna... eller?

Välkommen till oss

Antidiskrimineringsbyrån Sydost är en politiskt och religiöst obunden ideell förening där både organisationer och enskilda kan bli medlemmar. Styrelsen för byrån är en blandning av många organisationer som beslutat sig för att gå samman och driva verksamheten gemensamt.

Är du diskriminerad?

Upplever du diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder?