{alt}

“Sveriges antidiskrimineringsbyråer berättar! Del 7”

I det här avsnittet av webbserien "Diskriminering pågår - byråerna berättar!" berättar Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne hur arbetet med Aktiva åtgärder är uppbyggt och vad som är syftet med processen.