{alt}

“Sveriges antidiskrimineringsbyråer berättar! Del 5”

Här kommer femte avsnittet av vår webbserie om diskriminering. Det är våra kollegor på Malmö mot Diskriminering som berättar om BBB-perspektivet: barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet. Filmen diskuterar hur en kan använda BBB-perspektiv i med diskrimineringsfrågor och antidiskrimineringsarbete.

Den innehåller information om Barnkonventionen och dess tillämpning i arbetet mot diskriminering av barn och unga. Om du vill lära dig mer om det praktiska arbetet för att förebygga diskriminering i skolan och förskolan, titta gärna på avsnitt 3 i vår webbserie: ”Aktiva åtgärder i förskola & skola” och avsnitt 4 ”Perspektivbyrån en detektivlek för barns rättigheter.