{alt}

Semesterstängt till 19 augusti

Antidiskrimineringsbyrån Sydost kommer nu arbeta med äldre ärenden och administrativa uppgifter och har därför ärendestopp och tar därmed inte emot nya anmälningar förrän 19 augusti.
Vi önskar alla en god och trevlig sommar!
Man kan dock boka utbildningar som vanligt: https://www.adbsydost.se/boka-utbildning
Akuta diskrimineringsärenden hänvisas till: https://www.do.se/diskriminering/anmal-diskriminering/gor-en-anmalan-om-diskriminering#start