Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Etnicitet & religion eller annan trosuppfattning

"Tre kompisar med utländsk bakgrund ska gå ut på krogen. Alla tre är nyktra men ingen har medlemskort. De vägras inträde. De ser att svenska killar utan medlemskort kommer in."

"En muslimsk kvinna är på intervju och upplever att allt går bra. Hon uppfyller alla krav och känner att hon har god chans att få jobbet. I slutet av intervjun får hon frågan om hon tänker bära slöja i jobbet. Hon svarar ja och märker att personalchefen inte gillar svaret. Ett par veckor senare får hon reda på att jobbet är tillsatt med någon annan. Inga referenser har tagits på henne men på övriga som varit på intervju. Hon misstänker att särbehandlingen har med hennes religion att göra."

"En romersk familj svänger in på en bensinstation för att fylla på bensin. När de ska börja tanka märker de att pumpen inte är påslagen. Då de går in för att fråga stationsbiträdet om han kan slå på pumpen, får de svaret att de måste betala först, då bensinstationen haft problem med att zigenare smiter ifrån betalningen."

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering är den lag som har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Denna lag täcker en hel rad samhällsområden, och påvisar att ingen får blir orättvist behandlad

  • när man söker arbete via Arbetsförmedlingen
  • när man startar eller har eget företag
  • när det gäller att vara med i en fackförening, arbetsgivarorganisation eller andra yrkesorganisationer
  • när det gäller att köpa varor, tjänster eller skaffa bostad
  • i socialtjänsten, färdtjänsten och när man söker bostadsbidrag
  • när man söker pengar av socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen
  • i hälsovården och sjukvården

Förutom ovanstående lag finns lag 1999:130 om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Lagen avser att i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter och möjligheter.

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan syftar till att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever skall motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Dess syfte är också att motverka annan kränkande behandling.

Då en person, företag, skola eller institution anmäls för diskriminering och fakta pekar på att du blivit diskriminerad, är det upp till den anmälde att bevisa att diskriminering inte förekommit. Det kallas delad bevisbörda.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24