Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Välkommen till det andra frukostmötet i en serie som handlar om HBTQ-frågor!

2014-08-20

Dagens titel är ”HBTQ i svensk skola, förskola och lärarutbildning” och är en föreläsning av Ragnar Olsson, lärare på Linnéuniversitetet. Under föreläsningen diskuteras om och hur ett normkritiskt förhållningssätt kan bidra till ett bättre likabehandlingsarbete i utbildningsväsendet? Detta med erfarenheter från förskola, skola och universitet.

Dag: 2014-09-19
Tid: 8.00-9.30 (frukostfralla serveras från 07.45)
Plats: Nisbethska huset, Linnégatan 5 i Kalmar, sal E409.

Anmälan: via e-post till info@adbsydost.se senast den 12 september. Först till kvarn, max 50 deltagare.

Vi kommer att anordna fler frukostmöten under 2014, alla med olika tema. Syftet med frukostmötena är bland annat att vi vill informera, diskutera, debattera, öka kunskapen, få människor att reflektera och agera, motverka diskriminering, trakasserier och mobbning, och främja öppenhet och tolerans!

Vi som anordnar detta är Antidiskrimineringsbyrån Sydost, Kalmar kommun, Länsstyrelsen Kalmar län, Linnéuniversitetet och RFSL Kalmar.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24