Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

“Sveriges antidiskrimineringsbyråer berättar! Del 5”

2021-04-13

“Sveriges antidiskrimineringsbyråer berättar! Del 5” Diskriminering pågår! Här kommer femte avsnittet av vår webbserie om diskriminering. Det är våra kollegor på Malmö mot Diskriminering som berättar om BBB-perspektivet: barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet. Filmen diskuterar hur en kan använda BBB-perspektiv i med diskrimineringsfrågor och antidiskrimineringsarbete. Den innehåller information om Barnkonventionen och dess tillämpning i arbetet mot diskriminering av barn och unga. Om du vill lära dig mer om det praktiska arbetet för att förebygga diskriminering i skolan och förskolan, titta gärna på avsnitt 3 i vår webbserie: ”Aktiva åtgärder i förskola & skola” och avsnitt 4 ”Perspektivbyrån en detektivlek för barns rättigheter” https://www.youtube.com/watch?v=Go1lpqYsu4U

https://www.youtube.com/watch?v=Go1lpqYsu4U

Aktuellt

Ny styrelse.

2020-06-02

FN-dagen 2014

2014-10-24