Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Mer pengar till hbtq-rättigheter.

2013-09-03

"För första gången kommer en svensk regering under hösten att anta en hbt-strategi. I budgeten satsar därför regeringen de närmaste tre åren (2014-2016) ytterligare 21 miljoner kronor och från 2017 tre miljoner kronor årligen för att stärka homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (hbt) lika rättigheter och möjligheter." Detta meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Under perioden 2014-2017 kommer 40 miljoner kronor satsas för att säkerställa hbtq-personers möjligheter och rättigheter och enligt integrationsminister Erik Ullenhag ska ett särskilt fokus riktas mot transpersoner. Flera myndigheter kommer att vara ansvariga för att satsningen genomförs, men i dagsläget är det inte klart vilka som ska göra vad.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24