Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Inbjudan till möte om Pridefestival i Kalmar 2015

2014-08-20

Vi vill samla er alla till ett möte om möjligheten att genomföra en Pridefestival i Kalmar 2015.

Vi på Sensus och Antidiskrimineringsbyrån Sydost vill verka för ett samhälle som är öppet och präglat av mångfald. Ett samhälle där alla är lika i värde och rättigheter. Vi tror att vi tillsammans med er och fler kan vi skapa goda förutsättningar för ett öppnare och mer tolerant samhälle.

Vi tror att ni är viktiga partners i detta arbete och att vi tillsammans och med fler kan bidra till ett mer inkluderande samhälle. Därför bjuder vi in till detta första möte; för att se om vi gemensamt kan initiera, planera och genomföra en Pridefestival 2015.
Oavsett om du representerar en organisation, förening eller bara dig själv, så är du hjärtligt välkommen!

Välkomna till Stadsbiblioteket i Kalmar, Tullslätten 4, den 8 september, klockan 14.00. Vi ser gärna att du anmäler ert deltagande till info@adbsydost.se, senast den 2 september.

 

Med vänlig hälsning


Magnus Folcker, Sensus: 070-533 49 02
Maria Hammarström: 073-314 33 26,
Niklas Cedergren: 070-94 94 375

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24