Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskriminering

2015-01-01

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. http://www.do.se/sv/Fakta/Diskrimineringslagen/Bristande-tillganglighet--en-ny-form-av-diskriminering/

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24