Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Antidiskrimineringsbyrån Sydost önskar alla en trevlig sommar!

2018-07-05

Vi har ärendehanteringsstopp fram till den 20 augusti. Vid brådskande ärenden vänligen kontakta Diskrimineringsombudsmannen, DO. http://www.do.se/att-anmala/

http://www.do.se/att-anmala/

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24