Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

ADB Sydost på Funka för livet-mässan 3-4 maj.

2017-04-19

"Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktionsnedsättning, anhöriga samt seniorer. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv. Inriktningen på mässorna är att framhålla produkter och tjänster som har till syfte att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att inspirera yrkesverksamma i branschen."

Den 3-4 maj kommer Antidiskrimineringsbyrån Sydost att vara utställare på Funka för livet-mässan i Kalmar som arrangeras i Kalmar Sportcenter. Vi kommer att upplysa besökare om vår organisation - vilka vi är och vad vad vi kan göra.
För mer information:

http://funkaforlivet.se/kalmar

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24