Anmäl diskriminering Boka utbildning

Boka utbildning

Boka utbildning

Antidiskrimineringsbyrån Sydost erbjuder utbildning i diskrimineringslagstiftningen, där teori varvas med praktiska övningar, och som tar upp, exempelvis, följande frågeställningar: Vad är diskriminering och trakasserier i lagens mening? Vad är missgynnande av föräldralediga? Varför behövs dessa lagar? Vilka är de olika parternas roller och ansvar?

Vi kan diskrimineringslagen. Kan du?

Fält/rutor som är markerade med * är obligatoriska att fylla i.