Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

2017-11-13

Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2018. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utvidgat-skydd-mot-diskriminering-i-form-av_H501AU3

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24