Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Regnbågsdagen/FN-dagen 24 oktober i Kalmarsalen

2013-09-02

Antidiskrimineringsbyrån Sydost bjuder in till en dag för mänskliga rättigheter med fokus på HBTQ-frågor och möjligheten att vara sig själv. En rad föreläsare pratar kring HBTQ och ger sina perspektiv på vilken utveckling och vilka framsteg som behövs för att bemöta människor på ett likvärdigt sätt.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24