Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Göteborg står värd för Sveriges antidiskrimineringsbyråers forum den 19-21 september.

2013-09-20

Vår verksamhetsledare Maria Hammarström och byråns ordföranden Lars Holmberg är nu i Göteborg på ett gemensamt forum för Sveriges antidiskrimineringsbyråer och pratar visioner kring större samverkan och nationell samordning. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är ett nätverk av ideella antidiskrimineringsbyråer som lokalt och regionalt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. Alla byråer är fristående, men har samma uppdrag och samarbetar med varandra och med Diskrimineringsombudsmannen.

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24