Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

Antidiskrimineringsbyrån Sydost debatterar om samvetsfrihet inom vården.

2015-05-08

http://www.barometern.se/debatt/viktigt-att-sta-upp-for-patientens-rattigheter/

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24