Anmäl diskriminering Boka utbildning

Alla är välkomna...eller?

10 december - Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

2013-12-10

Idag är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I år uppmärksammas särskilt 20-års-jubileet av inrättandet av Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) som grundades i december 1993. Kontoret återfinns i Genéve och har till uppgift att främja och skydda de mänskliga rättigheterna vars 30 artiklar upprättades 1948. Högkommissarie för kontoret är den sydafrikanska domaren Navanethem Pillay. För vidare läsning: http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx

Aktuellt

FN-dagen 2014

2014-10-24